Elvia Kundeaksept

# # ?Elviacustomeraccept.elsmart.volue.com % customeraccept %

Akseptside

Fyll inn feltene under, informasjon finner du i e-posten/brevet fra oss.Akseptside

Anlegg Pris

[anleggsadresse]

[total] kr

Fakturainformasjon (dette kan ikke endres etter aksept):

Navn

[CustomerName]

Adresse


Deres aksept av tilbudsbrevet innebærer at:
 • dere har sett over fakturamottaker over og påsett at den er korrekt. Ved feil: kontakt din saksbehandler for å få dette endret FØR tilbudet aksepteres.
 • du som eier av den elektriske installasjonen har de nødvendige privatrettslige rettigheter til å foreta bestillingen av arbeidene, som berører både installasjonen, eiendommen og fremføringsveiene.
 • dersom oppdraget annulleres, må du dekke påløpte kostnader som følge av annulleringen, inklusiv innkjøpt materiell.
 • dersom oppdraget ikke kommer til utførelse innen ett år etter at vi har mottatt din aksept, vil oppdraget bli annullert.
 • arbeidet utføres innenfor ordinær arbeidstid.
 • du må sørge for at [ENTREP] v/[ENTREPCASE] ([ENTREPMOBILE]) blir kontaktet etter at vi har mottatt din aksept og betaling for å avtale videre fremdrift av oppdraget. Du og elektroentreprenøren har sammen ansvaret for tidsplanen.
 • forholdene må legges til rette for at tidsplanen blir fulgt. Dersom det oppstår forsinkelser i tidsplanen som ikke skyldes vår valgte elektroentreprenør/Elvia, blir du belastet for eventuelle merkostnader. Eksempler på forhold som kan forårsake slike merkostnader kan være endringer i den tekniske løsningen som dette anleggsbidraget er basert på, forsinkelse i fremdrift, redusert tilgjengelighet i byggeperioden osv.
 • ved eventuell endring av avtalt utførelsesdato må [ENTREP] varsles senest 24 timer før avtalt utførelse. Ved varsling senere enn dette vil eventuelle påløpte kostnader bli fakturert deg.
 • dersom du utsetter eller stopper prosjektet før det er fullført etter planen, plikter du å varsle vår saksbehandler umiddelbart. Prosjekter som stoppes, uten at det blir oppgitt tidspunkt for videreføring, anses som avsluttet. Ved en eventuell videreføring av prosjektet på et senere tidspunkt må resterende arbeider bestilles på nytt til Elvia.
 • du har ansvar for full istandsettelse av annen manns eiendom etter grunnarbeider som ikke er utført av Elvia.

Betaling

Takk for aksept, gå til betaling.

 
 
Last ned faktura  

Med faktura vil det ta noen virkedager før betaling er registrert i våre systemer.

 • Mer detaljert informasjon om hva du har bestilt:

Produkt Antall Pris